برگزارکننده دوره های اتوماسیون، کنترل و ابزار دقیق، برق صنعتی، PLC و...

تماس با ما

فکس:
03132228618 داخلي 108

آدرس ايميل دفتر مركزي شركت:
spsepahan@spsepahan.com

آدرس ايميل مديريت سيستم جامع آموزشي:
f.fakhraee@spsepahan.com

: 09393057826

دفتر اصفهان:
خيابان چهارباغ خواجو، ابتداي خيابان عافيت، جنب خيريه امام محمد باقر، طبقه سوم

دفتر عسلويه:
سايت چهار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجموعه كارگاه هاي برون سازماني، واحدهاي 24 ،25 و 28

شماره تماس هاي دفتر اصفهان:
09133057826 , 03132732422 , 03132228618

شماره تماس هاي دفتر عسلويه:
09173366778 , 07731374652