برگزارکننده دوره های اتوماسیون، کنترل و ابزار دقیق، برق صنعتی، PLC و...

اطلاعیه ها

  • تدوین پکیج های آموزش مهارتی، مختص مشاغل صنایع منطقه بر مبنای نظام صلاحیت حرفه ای مشاغل
  • امکان تدوین پکیج های آموزش مهارتی
  • امکان تدوین دوره های تخصصی ویژه بر اساس نیاز سازمان ها و صنایع منطقه

لیست دوره های اتوماسیون و ابزار دقیق

لیست دوره های برق صنعتی و ایمنی در برق صنعتی